เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1219263482
2มัธยมศึกษาปีที่ 2216258474
3มัธยมศึกษาปีที่ 3252287539
4มัธยมศึกษาปีที่ 4244366610
5มัธยมศึกษาปีที่ 5252373625
6มัธยมศึกษาปีที่ 66319421573
รวม:1,8142,4894,303

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น