เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,486
2-14
3คริตส์11
4คริส1
5คริสด์3
6คริสต์95
7คริสต์​11
8พุท5
9พุทธ2,337
10พุทธศาสนา124
11พุทธ​91
12พุธ9
13พุธท3
14ศาสนาพุทธ83
15อิสลาม32
16อื่น ๆ2
17ไม่ระบุ2
รวม4,309

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น