เสียงตามสาย

สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,474
2Thai472
3กัมพูชา1
4จีน15
5ญี่ปุ่น2
6พม่า1
7พุทธ1
8สัญชาติไทย28
9สิงคโปร์2
10อังกฤษ1
11อาข่า3
12อินเดีย2
13อื่น ๆ2
14อื่นๆ6
15เกาหลีใต้5
16ไทข6
17ไทน1
18ไทย2,270
19ไทย - ญี่ป1
20ไทย-จีน6
21ไทย-ญี่ปุ่1
22ไทยลื้อ3
23ไทยใหญ่3
24ไทลื้อ1
25ไืทย2
รวม4,309

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น