เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,044
2A1,059
3AB145
4B817
5O1,244
รวม4,309

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น